تلفن: (+9821) 93 07 98 33 info@hadiprint.com ایمیل:

خدمات

ایده‌ای خلق می‌شود، با تمام زیبایی و ظرافت، اما هنرمند همواره دغدغۀ ترجمۀ این ایدۀ بصری بر کاغذ را دارد. هادی چاپ همواره تلاش می‌کند تا با به کارگیری تکنولوژی، مدیریت و هنر، خدماتی شایسته به جامعه ارائه کند و دغدغۀ فرآیند چاپ را از مشتریان بگیرد. ما این رسالت را برای خود قائل هستیم که صادقانه در نقش عضوی فعال از خانوادۀ فرهنگ و هنر کشور، به بخش‌های گوناگون صنعت و تجارت، خدماتی درخور ارائه کنیم.

عمدۀ فعالیت‌های این مؤسسه عبارتنداز؛

  • ارائه و اجرای کامل خدمات پیش از چاپ شامل عکاسی، طراحی و لیتوگرافی
  • ارائۀ خدمات چاپ؛ چاپ انواع کتب نفیس و غیر نفیس، مجله، کاتالوگ، بروشور، پوستر و…
  • ارائۀ خدمات پس از چاپ؛ یووی، سلفون، لمینت، صحافی و…