تلفن: (+9821) 93 07 98 33 info@hadiprint.com ایمیل:

خدمات پس از چاپ

خدمات پس از چاپ

از آن‌جا که مجموعۀ کامل خدمات در هادی چاپ ارائه می‌شود تمام اقدامات پیش و پس از چاپ نیز به مشتریان ارائه می‌شود.

  • خط تا
  • برش دیجیتال
  • چسب گرم
  • سلفون
  • لمینت
  • فنر فلزی دوبل
  • گوشه گردکُن
  • منگنه تخت و لوپ
در این مجموعه محصولات با حداکثر ابعاد (به سانتی‌متر) 70 * 50 قابلیت چاپ دارند.

مه 12, 2014