تلفن: (+9821) 93 07 98 33 info@hadiprint.com ایمیل:

خدمات لیتوگرافی

خدمات لیتوگرافی

مؤسسۀ هادی چاپ در راستای اعطای برترین کارهای چاپی و تسریع در انجام کار، مجهز به یک واحد لیتوگرافی مدرن است. وظیفۀ اصلی واحد لیتوگرافی این است که بعد از تأیید نهایی طرح‌ها از آتلیۀ گرافیک، تفکیک رنگ‌ها را بر اساس 4رنگ اصلی (قرمز، آبی، زرد و مشکی) انجام دهد و نوع کاغذ را برای چاپ مشخص کند. در مرحلۀ بعد، پلیت برای آماده‌سازی مراحل چاپ، آماده می‌شود. به همین روی، مؤسسۀ چاپ هادی مجهز به دستگاه‌های مدرن لیتوگرافی است.

مه 6, 2014