تلفن: (+9821) 93 07 98 33 info@hadiprint.com ایمیل:

خدمات طراحی

خدمات طراحی

شروع کار و اولین مرحلۀ خلق یک اثر چاپی از این قسمت شروع می‌شود. آتلیۀ گرافیک و عکاسی مجتمع چاپ هادی پس از دریافت سفارش از مشتریان و آگاه شدن از نظرات آن‌ها، طراحی را به کارکنان واحد طراحی می‌سپارد. پس از طراحی اتودهای اولیه، این اتودها به تأیید کارفرما می‌رسد و در نهایت طرح نهایی‌شده به منظور انجام امور لیتوگرافی به واحد لیتوگرافی سپرده می‌شود.

مه 6, 2014